Worsley

  • Use compact layout

Interactive tree of Charles J Vaspar

Charles Vaspar 1876
Eleanor Vaspar 1878
Hannah Vaspar 1881
Arthur Vaspar 1883
Ann Jane Vaspar 1885
William Henry Vaspar 1890
Ada Vaspar 1895
Charles J Vaspar 1850
Hannah Worsley 1851
John Worsley 18181861
Ann Stelfox 1818
John Worsley
John Stelfox